סיכום ישיבת הנהלה אנדרדוגס 2.7.17

התבצעה הצבעה להוצאת רועי זיו ומאט קאופמן מהנהלת העמותה – הצבעה עברה. התבצעה הצבעה להכנסת אמיתי צ’ובינסקי ודן ורדי להנהלה- הצבעה עברה. יקבעו נהלים ויוחלט

Read More »

2014 Season In Review: Linebackers

The 2014 Underdogs linebackers: Niv Medlinger, Yuval Fisher, Yoni Janis, Seth Rosen, Hillel Merran,Misha Holodovsky. Changes that were made: The 2014 season linebackers squad changed

Read More »